Visie

In onze school voor leerlingen met een beperking, kiezen we voor een geïntegreerde auti-werking. Dit wil zeggen dat de leerling met ASS kan functioneren in een gemengde klasgroep, met de nodig​e zorg en aanpassingen​. Er wordt uit​​gegaan van de mogelijkheden van de leerling. Welbevinden is hierbij een belangrijke factor.​​​
Binnen de klasgroep functioneren zij net als de andere leerlingen onder begeleiding van één leerkracht. Wij richten geen specifieke auti-klas in. Door deze geïntegreerde aanpak, benaderen we van in het begin de latere werk- en woonsituatie (gewoon arbeidsmilieu, maatwerkbedrijf​, beschermd leefmilieu of dagcentrum). Per opleidingsvorm behouden we dezelfde doelstellingen voor elke leerling.

Elke jongeren met ASS krijgt in zijn schoolloopbaan te maken met niet-autivriendelijke situaties: een drukke ref​​ter of werkplaats, veranderen van lokalen, vervoer van en naar school, sporten, …  ​​

Indien nodig geven wij hier extra ondersteuning.​

Daarnaast hebben we sinds 2018-2019 een aparte werking CLUB 9 voor leerlingen met autisme die niet terecht kunnen in onze andere opleidingsvormen. Meer info vind je op de aparte info van Club 9 bij aanbod.

Hoe doen we dit binnen onze geïntegreerde werking?

  • Gedifferentieerde aanpak tijdens de lessen
  • Ondersteuning bij sociale vaardigheden
  • Extra voorbereiding op gewone en ongewone gebeurtenissen (praktijk op verplaatsing, stage, (meerdaagse) uitstappen, …) ​
  • Rustige ruimte tijdens speeltijden/bijzondere initiatieven

Als school zijn we slechts één partner van het netwerk rond het kind met autisme. Samenwerking en overleg met de andere partners (ouders, CLB, andere hulpverleningsdiensten) vinden we uitermate belangrijk. Zo kunnen we samen de kans op slagen vergroten.​