Voor wie?

Voor alle jongeren met een type 9 verslag (= IQ boven 60 + ASS diagnose) die kampen met sociaal emotionele problemen waardoor tewerkstelling moeilijk of niet haalbaar wordt.

Jongeren waarbij het verschil tussen sociaal-emotionele ontwikkeling en IQ groot is en regelmatig met zichzelf geen blijf meer weten. Het zijn jongeren die veel kunnen maar door te hoge druk en spanning, zich niet verder kunnen ontplooien. Ze begrijpen dat ze ‘anders’ zijn, maar vinden geen manier om ermee om te gaan. Ze hebben soms het gevoel nergens thuis te horen. Jongeren kampen hierdoor soms met agressieproblematiek.

Het gaat om jongeren die nood hebben aan extra ondersteuning en structuur, die nood hebben aan een rustige omgeving om zich in te ontplooien.

Doel?
Onze doelstelling is om de jongeren zover mogelijk te krijgen in hun totale ontwikkeling. Dit binnen de 3 grote pijlers: wonen, werken en vrije tijd.

 

Wat staat centraal in onze afdeling?
Groei

We werken aan maximale zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Hiervoor vertrekken we vanuit de mogelijkheden van de jongere en bieden we trajecten op maat.

Verbinding

We bouwen samen met de jongere aan een netwerk rond hen, zowel binnen als buiten de school.

Eigenheid

Elke jongere is uniek. De jongere en het welbevinden van de jongere staan centraal. We streven naar basisrust en een veilig leef- en leerklimaat voor de jongere. We gaan samen met de jongere op zoek naar begeleid werk.

Transparantie

De hele schoolloopbaan lang gaan we via een transparante manier van begeleiden om met de jongere. Hiervoor werken we nauw samen met de jongere, maar ook met de nodige betrokken partners.

Dit gebeurt steeds in een open communicatie met alle betrokken partijen. Deze transparantie zien we als noodzaak om de jongere een realistisch toekomstbeeld te bieden.

Meer weten?

Neem contact op met de school of met de coördinator Club 9: Veerle Tobback; veerle.tobback@sint-janshof.be