Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

De leden van het schoolbestuur zijn:

  • Mevr. Meysmans
  • Dhr. Van Dessel
  • Dhr. Buelens
  • Dhr. Van Steenlandt
  • Dhr. Vermoesen
  • Mevr. Verheyden
  • Mevr. Vanroy
  • Mevr. Van der Auwera

Onze school is ook lid van de vzw KOMO. Vzw KOMO is een samenwerking van basisscholen vrij onderwijs en drie scholen vrij secundair onderwijs. Ze wenst ook het katholiek onderwijs te bevorderen, zowel op administratief als op pedagogisch en didactisch vlak.

De scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Regio Mechelen wil een kader bieden om vanuit een christelijk perspectief en op een kwaliteitsvolle en maatschappij- en toekomstgerichte wijze opvoeding en onderwijs te bieden aan alle leerlingen.