Tijdelijke afsluiting N15

Volgende info werd ons bezorgd vanuit stad Mechelen. 

Om de aansluiting van de toekomstige Tangent met de N15 ter hoogte van het Douaneplein in Mechelen te realiseren, zal op vrijdag 15, zaterdag 16, zondag 17, maandag 18 en dinsdag 19 januari de N15 gedeeltelijk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het betreft meer bepaald het gedeelte tussen Hoogstratenplein en Plattebeekstraat. Het doorgaande verkeer tussen Bonheiden en Mechelen zal gedurende deze vijf dagen omgeleid worden via de Nekkerspoelstraat. De evenementensites (Nekkerhal, sportcomplex De Nekker, bioscoop en schaatsbaan blijven bereikbaar via Nekkerspoelstraat.)

Op 4 januari werd de N15 al gedeeltelijk aangesloten op het nieuwe wegtracé, meer bepaald voor het verkeer staduitwaarts. Deze werken dienen om de aansluiting in beide richtingen mogelijk te maken.

De volledige Tangent zal volgens het huidige schema eind 2021 in gebruik genomen worden.

Meer info: www.mecheleninbeweging.be

Onze school blijft toegankelijk via de groene poort, u dient wel om te rijden via de Nekkerspoelstraat als u uit richting Mechelen komt.