Beroepsonderwijs

Doel

Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

 

Wat staat centraal in opleidingsvorm 3?

Groei

We werken aan de ontplooiing van elke jongere. Hierbij vertrekken we vanuit de mogelijkheden en de talenten van de jongere. We zoeken een traject waarbij we zoveel mogelijk op maat van de jongere werken om een maximale groei te bekomen.

Hiervoor gebruiken we verschillende lessen en lesvormen zoals algemene en sociale vorming (theorie), beroepsgerichte vorming (praktijk), groepsstage en individuele stage.

Verbinding

Om deze groei te bekomen werken we samen met de jongere, ouders, CLB. Als het nodig is werken we samen met partners uit verschillende domeinen zoals bv welzijn, wonen en gezondheid.

Door het verbinden van deze verschillende domeinen met onderwijs ondersteunen we de jongere op alle vlakken van de ontwikkeling. 

Eigenheid

Elke jongere heeft zijn eigenheid. Samen met de jongere zoeken we welke richting hij zijn beroepsleven wil geven.

In onze school kunnen de jongeren kiezen uit 4 opleidingen:

 • Logistiek assistent ziekenhuizen en zorginstellingen
 • Winkelhulp
 • Hoeklasser
 • Werkplaatsschrijnwerker

Vanaf 1 september 2021 hebben de eerstejaars keuze uit 4 opleidingen:

 • Basis mechanica
 • Basis hout
 • Basis organisatie en logistiek
 • Basis logistiek onderhoud
Transparantie

De hele schoolloopbaan lang gaan we via een transparante manier van begeleiden om met de jongere. Hiervoor werken we nauw samen met de jongere, maar ook met de nodige betrokken partners.

Dit gebeurt steeds in een open communicatie met alle betrokken partijen. Deze transparantie zien we als noodzaak om de jongeren een realistisch toekomstbeeld te bieden.

 

Lestabel

 • Observatiejaar: kennismaking met de verschillende opleidingen
 • Opleidingsfase: start gekozen opleiding
 • Kwalificatiefase: uitbreiding van technieken van de opleiding, stage
 • Integratiefase: 2dagen school, 3 dagen stage
Vak Observatiejaar Opleidingsfase Kwalificatiefase Integratiefase
ASV 12 uren 9 uren 6 uren 3 uren
BGV 16 uren 19 uren 22 uren 11 uren
Godsdienst 2 uren 2 uren 2 uren  
LO 2 uren 2 uren 2 uren  
Stage     3 of 6 weken 3 dagen per week