Wil je na vijf jaar je kans op werk nog vergroten? Dat kan door een extra jaar te volgen: de Alternerende Beroeps Opleiding of ABO. 

Wat is een Alternerende Beroeps Opleiding?
 • Een vrijwillige opleiding van 1 jaar met de focus op werkervaring :
 • Je volgt 2 dagen les op school(11 uur beroepsgerichte vorming en 3 uur algemene en sociale vorming)
 • Je gaat 3 dagen op stage in een werkervaringsbedrijf
 • Er wordt steeds gezocht naar een goede match tussen leerling en stageplaats, met het oog op een blijvende tewerkstelling in het stagebedrijf.
Voor wie?

Voor leerlingen OV3:

 • met een getuigschrift
 • met een attest van verworven bekwaamheden (de klassenraad beslist over toelating)
 • die zich nog niet zeker genoeg voelen om de overstap naar het werkveld te zetten
 • die nog extra ondersteuning/ werkervaring nodig hebben
Wat is het einddoel van ABO? 
 • Jongeren klaarstomen om op de gewone arbeidsmarkt tewerkgesteld te worden.
  • Er is een nauwe samenwerking tussen de school en de stageplaats;
  • De stagementor begeleidt mee de overstap van de schoolbanken naar het gewone arbeidsmilieu;
  • Jongeren opleiden tot zelfredzame en actieve burgers (= zelfstandig denken en handelen).
  • Als je nog geen volledig getuigschrift van de opleiding behaald hebt, kan je dit op het einde van het ABO jaar alsnog behalen. Je moet dan wel tot 30 juni school blijven volgen.
Voordelen van het ABO-traject: 
 • Je wordt intensief begeleid op de werkvloer en hebt op die manier de mogelijkheid om ervaring op te doen vooraleer je op de arbeidsmarkt terecht komt.  
 • Je vergroot jouw kans op tewerkstelling.
 • Bij het succesvol beëindigen van het ABO-jaar ontvang je:
  • een motivatiepremie van 500 euro, toegekend door het Europees Sociaal Fonds (ESF-agentschap);
  • een extra getuigschrift van ABO.
 • Gedurende de ABO-opleiding blijf je kinderbijslag 
 • De beroepsinschakelingstijd begint tijdens het ABO-jaar te lopen bij VDAB.  
  • Het ABO-jaar is een door de VDAB-erkende opleiding.
  • Als je geslaagd bent voor het ABO-jaar, ontvang je al in september een inschakelingsuitkering.
Welke opleidingen bieden wij aan in ABO:
 • Winkelmedewerker
 • Logistiek Assistent in de zorg
 • Medewerker hout
 • Hoeknaadlasser
 • Vanaf september 2025:
  • Huishoudhulp zorg
  • Medewerker kamerdienst
  • Samensteller

Onze partners: