Inschrijvingen 2020-2021

De inschrijving van een nieuwe leerling verloopt altijd via contact met de school en enkel op afspraak. Gelieve telefonisch contact te nemen met de school op 015/20.27.61.

We houden hierbij rekening met de bepaalde capaciteiten, zoals afgesproken op het lokaal overlegplatform (LOP) buitengewoon onderwijs.


 

Voor een inschrijving brengt u mee:

  • Identiteitskaart van uw zoon of dochter
  • Kleefbriefje mutualiteit van uw zoon of dochter
  • Verslag M-decreet van het CLB