Inschrijvingen 2021-2022

De inschrijving van een nieuwe leerling verloopt via een nieuwe procedure.

Alle groepen (broers en zussen, kinderen van personeel, campusvoorrang en leerlingen uit andere scholen) dienen zich aan te melden tussen 29/03-26/04/2021. Dit via een gezamenlijk digitaal aanmeldformulier dat door het LOP vooraf ter beschikking zal gesteld worden.

Vanaf 29/03 14u kan u via volgende link uw zoon / dochter aanmelden:

Naar het digitaal aanmeldformulier

Voor deze aanmelding houdt u bij de hand:

  • Verslag M-decreet van het CLB (met vermelding type en opleidingsvorm)
  • Identiteitskaart van uw zoon of dochter (voor rijksregisternummer)

Let op! Dit is nog geen inschrijving, dit is pas mogelijk nadat u een ticket toegewezen krijgt.

Voor meer info: neem telefonisch contact op met de school op 015/20.27.61.

We houden hierbij rekening met de bepaalde capaciteiten, zoals afgesproken op het lokaal overlegplatform (LOP) buitengewoon onderwijs.

De beschikbare plaatsen van onze school kan u hier bekijken.
De beschikbare plaatsen zijn opgesteld op 15 maart 2021.