Sint-Janshof geeft een toekomst aan jongeren van 13 tot 21 jaar met een beperking of een (leer)probleem.

Een team van enthousiaste leerkrachten en paramedici staat dagelijks klaar om onze leerlingen voor te bereiden op de maatschappij. Wij streven ernaar dat jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, met of zonder begeleiding.

Opleidingsvorm 1
Voorbereiding naar een dagverblijf

Wij leren de leerlingen zo zelfstandig mogelijk wonen en werken binnen een beschermd leefmilieu en de maatschappij.

Opleidingsvorm 2
 Voorbereiding naar een maatwerkbedrijf

Leerlingen oefenen vaardigheden, waarmee zij aan het werk kunnen in een maatwerkbedrijf. Wij bereiden hen voor op begeleid wonen.

Opleidingsvorm 3
Voorbereiding naar de reguliere arbeidsmarkt

Wij bieden 4 verschillende opleidingen aan en streven naar tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit. We leiden de leerlingen op tot hoeklassen, werkplaatsschrijnwerker, winkelhulp en logistiek assistent in de zorg.

Auti-ondersteuning

​In onze school kiezen we voor een ​geïntegreerde auti-werking. Per opleidingsvorm behouden we dezelfde doelstellingen voor elke leerling.

Dit wil zeggen dat de leerling met ASS kan functioneren in een gemengde klasgroep, met de nodig​e zorg en aanpassingen​. Er wordt uit​​gegaan van de mogelijkheden van de leerling. Welbevinden is hierbij een belangrijke factor.​​​