Overstap code oranje vanaf woensdag 28/10/2020

Beste ouder(s), opvoeder(s) 

Beste leerling 

Het Vlaamse onderwijs schakelt over naar code oranje. Dit gebeurt om op langere termijn een lockdown en de sluiting van de scholen te vermijden. Tot nu toe zijn er weinig of geen besmettingen op scholen en dat willen we zo houden. 

Code oranje gaat volgende week woensdag 28 oktober van start op onze school. De leerlingen krijgen maandag en dinsdag in de klas bijkomende informatie. 

BELANGRIJK!

Alle leerlingen komen elke dag naar school. 

We roepen iedereen op om de gouden basisregels de volgende dagen en weken te blijven naleven. Enkel zo kunnen we garanderen dat de scholen open blijven. 

Dus : 

 • Was je handen 
 • Hou afstand en draag een mondmasker 
 • Beperk nauwe contacten 
 • Doe je activiteiten liefst buiten 
 • Denk aan de kwetsbare mensen 

Als je vragen hebt bel dan naar de school op het nummer 015/20 27 61 en vraag naar mevrouw Jacobs. Of mail naar info@sint-janshof.be. 

Nieuwe maatregelen 

Neusmondmasker verplicht 

 • Het neusmondmasker moet vanaf woensdag overal gedragen worden in de school. Ook buiten op de speelplaats en 200 m rond de school. 
 • Alleen als je eet of drinkt, mag het neusmondmasker af. Je houdt daarbij wel voldoende afstand. 

Klaslokaal 

 • Je klas krijgt een vast klaslokaal waar je de meeste lessen gaat krijgen. 
 • Je krijgt een vaste plaats toegewezen. Je houdt die plaats aan. 
 • Belangrijk voor de koude periode die er aan komt: er staan meerdere ramen en deuren open. 
  Dit zorgt voor een goede verluchting van de lokalen! Kleed je warm aan!
 • Ramen en deuren staan altijd open tijdens de speeltijd.

Refter 

 • Leerlingen fase 2 OV2 en OV3 eten buiten. 
 • Leerlingen Club 9 eten in de klas. 
 • De refter wordt voorbehouden voor leerlingen OV1 om 12.05 u. en leerlingen fase 1 OV2 om 12.30 u. Tussen 2 groepen wordt de refter ontsmet.  

Middagpauze en middagactiviteiten 

 • De middagpauze wordt altijd doorgebracht op de eigen speelplaats. 
 • De middagactiviteiten worden niet meer georganiseerd.  

Ziek of in quarantaine? 

 • Altijd melden aan de school! 
 • De school neemt contact op met het CLB en zij nemen het verder in handen. 

Samen komen we er. 

Hou het veilig en gezond! 

Namens het hele team Sint-Janshof