De voorbije weken waren al veel leerkrachten afwezig waardoor onze schoolorganisatie al erg op de proef werd gesteld. De afwezigheden namen deze week alleen maar toe, waardoor de school organiseren op een goede manier onmogelijk werd. Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen.

Na intern overleg en goedkeuring van schoolbestuur en burgemeester van Mechelen gaan we over tot een volledige sluiting van onze school wegens overmacht vanaf donderdag 25/11 tot en met woensdag 1/12/2021

De leerlingen kunnen niet naar school komen. De individuele stages van leerlingen kunnen wél blijven doorlopen, alsook de groepsstages voor lln LA en WH. 

Alle leerlingen kunnen gebruik maken van de noodopvang. De opvang zal per opleidingsvorm georganiseerd worden. 

Wij willen er wel op aandringen om de noodopvang alleen te gebruiken wanneer het onvermijdelijk is. Via de klastitularis, coach, aandachtsleerkracht of trajectcoach, die u zal contacteren kan u doorgeven of deze opvang gewenst is, voor 1 dag tot 5 dagen. U kan uiteraard morgenvroeg ook bellen op ons gekend telefoonnummer 015/20.27.61 of naar het gsmnummer van Club 9 (voor ouders van lln Club 9).

Vanaf donderdag 2/12 tot aan de Kerstvakantie werken we een deeltijds traject uit voor al onze doelgroepen, zodat we kunnen inzetten op kwaliteitsvol onderwijs om deze weken nog te overbruggen. Hierover wordt u verder uitgebreid geïnformeerd op maandag 29/11. 

Rekenend op jullie begrip!

Categorieën: nieuws